hadzinica

ovo je fikcija. ovdje zivim virtuelno. fragmenti stvarnih likova i dijaloga su zanemarljivi. vise osjecajte, manje analizirajte.

02.10.2017.

novembar

u novembru se rastajem, obicno. razdijelim se od onoga sto je nekad bilo cijelo i ostanem komadic. koji nedostaje. kao u onom smijesnom stripu.
masakrirana novembrima pa decnijama vec, opstajem.
zadnji put u novembru, pocinje preduga lista...
odijeliti se vise ni od cega nemam. od sebe jedino. na one time psihoterapiji jednom ispricah sve sto se nije desilo meni. nekom drugom je to bilo. sve.
ne meni.
odjieljena od sebe i posljednjih puta koji nisu to ni bili. kome? meni? jok.
uflekana ljudima, umrljana izlucevinama, sloj po sloj skidati je da se do mene dodje.

novembar je. ponovo.


https://youtu.be/_yExwkQYcp0

hadzinica

duša
339223